Ρόδος

Ο Βασίλης Παπαοικονόμου Διευθυντής Τεχνικών Έργων στην «Κ2»

Καθήκοντα διευθυντή Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της εταιρείας «Κ2 Αναπτυξιακός Οργανισμός περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.», αναλαμβάνει ο αρχιτέκτων μηχανικός κ. Βασίλης Παπαοικονόμου.