Ετικέτα: Ο Αντιδήμαρχος  Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος