ΟΝΝΕΔ Δωδεκανήσου
Δωδεκάνησα Πολιτική

Νέα πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Δωδεκανήσου η Βιβή Παπαδοπούλου

Ανακοίνωση Ανακήρυξης Προέδρων Ν.Ε. της ΟΝΝΕΔ Η Παρασκευή Παπαδοπούλου στα Δωδεκάνησα Λαμβάνοντας υπόψη: • Την με Α.Π. 46/2022 από 10.11.2022 Εγκύκλιο για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ, • Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 13ου Συνεδρίου στις 3 Ιουνίου 2022 […]