Γ.Χατζημάρκος "Δεν μας κουράζουν τα έργα στα νησιά μας"
Περιφέρεια

Γ.Χατζημάρκος “Δεν μας κουράζουν τα έργα στα νησιά μας”

Νέα προγραμματική συμφωνία του Δήμου Τήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα οδικά έργα «Πελεκητάδος-Βουρναράς» και «Αγίας Ειρήνης-Έριστος», αφού εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση. Τα έργα πρόκειται να ξεκινήσουν, αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα δύο αυτά οδικά έργα, ήταν αίτημα πολλών χρόνων των Τηλιακών, καθώς η υλοποίηση τους πρόκειται να συμβάλει στην περεταίρω […]