Ετικέτα: Ξεκινούν από το Δήμο Ρόδου τα έργα αντιστήριξης του γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας.