Δήμος

Ξεκάθαρη πρόθεση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για συναινέσεις και συνεργασίες

Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων και των επιτροπών του Δήμου Ρόδου  Την πρόθεσή του για συναίνεση και συνεργασία με τις παρατάξεις της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έδειξε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης κατά τη διάρκεια της πρώτης τακτικής συνεδρίασης, για τον ορισμό των προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των […]