Δήμος

Νέα συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με τη μονάδα «Ξένιος Ζευς»

Μία νέα ελπιδοφόρα συνεργασία- δίαυλος επικοινωνίας ξεκίνησε μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου και της Μονάδας έγκαιρης παρέμβασης στη ψύχωση «Ξένιος Ζευς» με σκοπό την αμφίδρομη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη μετέπειτα ενημέρωση-παραπομπή των ωφελούμενων που χρήζουν βοήθειας. Κατά τη συνάντηση έγινε παρουσίαση από την επιστημονική […]