Περιφέρεια

Νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 25 εκ.€ αποκλειστικά για μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας

Πρόσκληση για την υποβολή Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των μικρών νησιών της Περιφέρειας, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος Νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 25.000.000,00 €, αποκλειστικά για μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, ανοίγει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Με πρόσκλησή του, στο πλαίσιο του […]