Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής κληρονομιάς Νοτίου Αιγαίου στις Φάνες (Μουσείο Κρασιού)
Ρόδος

Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής κληρονομιάς Νοτίου Αιγαίου στις Φάνες (Μουσείο Κρασιού)

Είναι γνωστό ότι το Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής κληρονομιάς, Μουσείο Κρασιού στις Φάνες, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παραμένει κλειστό, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εκθεμάτων, του δαπανηρού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του ίδιου του κτηρίου, αλλά και του σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού, που αποτυπώνει την ιστορία του τόπου μας. Υπολογίζεται ότι για όλο το έργο […]