Δήμος

Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΚΤΕΛ Ρόδου Α.Ε.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΚΤΕΛ Α.Ε. για θέματα Πολιτικής Προστασίας υπέγραψαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Επιχειρηματικότητας, Νικόλαος Τσούλλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Αντώνιος Μπέρδης. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν: – τη συμπληρωματικότητα των στόχων τους στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας – την ανάγκη […]