Ετικέτα: Μια ακόμη σημαντική διάκριση για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου