Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλου
Ρόδος

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλου

«Τα σύμπαντα σήμερον, χαράς πληρούνται. Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου». Γι’ αυτό, σήμερα, «αι δυνάμεις των ουρανών αγάλλονται, και η γη συν τοις ανθρώποις ευφραίνεται. Οι Μαγοι τα δώρα προσφέρουσιν, οι Ποιμένες το θαύμα κηρύττουσιν, ημείς δε ακαταπαύστως βοώμεν• Δοξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω […]