Δωδεκάνησα

H Χάλκη στα χέρια σου! Mε το Halki Pass δημιουργούμε μαζί μια μεγάλη κοινότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη με την συμμετοχή των πολιτών

Οι νέες εφαρμογές Halki On και Ηalki Pass δείχνουν τον δρόμο για την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση, τη βιωσιμότητα και την συμμετοχική διακυβέρνηση. Το Ηalki On και το Halki Pass είναι δράσεις που παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις ψηφιακές υπηρεσίες που ενδυναμώνουν τους πολίτες, υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία,  προωθούν την συμμετοχικότητα, την βιωσιμότητα και […]