Δήμος

Με δώδεκα θέματα η 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Με τα οικονομικά του Δήμου Ρόδου ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους η 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου   Η Ημερήσια Διάταξη της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής  περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Α) Πέντε (5) θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και Β)Επτά (7) θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των […]