Ετικέτα: μετατροπή των αδειών των οχημάτων δημοσίας χρήσης