100% επιτυχία το πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για το Λιανικό Εμπόριο Ν. Αιγαίου»
Οικονομία

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου «100% επιτυχία το πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για το Λιανικό Εμπόριο Ν. Αιγαίου»

100% επιτυχία το πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ”, για το Λιανικό Εμπόριο Ν. Αιγαίου Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ), της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου […]