Αλλοδαπός επεδίωξε να εξυπηρετηθεί με μη γνήσια Άδεια Διαμονής σε Κ.Ε.Π του δήμου
Δήμος

Γ.Καμπούρης : “Αλλοδαπός επεδίωξε να εξυπηρετηθεί με μη γνήσια Άδεια Διαμονής σε Κ.Ε.Π του δήμου”

Σε Κ.Ε.Π. του Δήμου μας παρουσιάστηκε αλλοδαπός μη ευρωπαίος πολίτης, προκειμένου να υπογράψει ένα έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για μεταβίβαση οχήματος στο όνομά του. Οι έμπειροι υπάλληλοι του Κ.Ε.Π. οι οποίοι προσφέρθηκαν να τον εξυπηρετήσουν, του ζήτησαν ως όφειλαν από την σχετική νομοθεσία τα σχετικά νομιμοποιητικά έγραφα πιστοποίησης, για την ολοκλήρωση της πράξης της γνησιότητας της […]

Γιάννης Καμπούρης
Δήμος

Ένταξη νέων διαδικασιών εξυπηρέτησης πολιτών στα Κ.Ε.Π.

Ως Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρόδου, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας πως μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες καταχώρησης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω των Κ.Ε.Π., πέρα της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας με χρήση των κωδικών […]