Κυματική ενέργεια  - "Κάνουμε την Χάλκη ΜΑΣ να ξεχωρίζει
Ελλάδα

Κυματική ενέργεια “Κάνουμε την Χάλκη ΜΑΣ να ξεχωρίζει “

Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ανεξάντλητες.  Τα κύματα της θάλασσας αποτελούν και αυτά μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας την όποια ελάχιστοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι βρίσκουν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από προσπάθεια, μελέτη, έρευνα και σκεπτόμενοι εναλλακτικά αλλά και εκκεντρικά βρήκαμε τον τρόπο, υποβάλλαμε την πρότασή μας και πήραμε […]