Δωδεκάνησα

Κλείνουν 9 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία στα Δωδεκάνησα γιατί δεν έχουν πια μαθητές

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2024-2025. Ακόμη 9 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία κλείνουν εφέτος στα Δωδεκάνησα, εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού  (8) και έλλειψης στέγης (1). Η απόφαση για το «λουκέτο», δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ και αφορά τα εξής σχολεία: 1. 1/θ Δ.Σ. Κρητικών Ρόδου 2. 1/θ Δ.Σ. Κρητηνίας Ρόδου 3. […]