Ρόδος

Εξόρμηση Κινητής Οφθαλμολογικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ‘‘Ανδρέας Παπανδρέου’’ στο Κέντρο Υγείας Εμπώνα.

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα ο Οφθαλμολογικός έλεγχος του πληθυσμού του χωριού από την Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ‘‘Ανδρέας Παπανδρέου’’, η οποία αποτελεί ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του περιφερειακού πληθυσμού. Η ομάδα εργασίας αποτελείτο από τον Δ/ντή […]