Έπαρχος Καρπάθου Κάσου
Περιφέρεια

Τηλεδιασκέψεις της Επάρχου για τους δασικούς χάρτες Καρπάθου -Η.Ν. Κάσου

Επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα νησιά Κάρπαθος και Η.Ν. Κάσος και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις – παρατηρήσεις Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας της Eπάρχου Καρπάθου και Η. Ν. Κάσου, Καλλιόπης Νικολαΐδου, για τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, η επιτροπή που συγκρότησε το Επαρχείο ζήτησε και είχε δύο διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με τους […]