Περιφέρεια

Και σε τμήματα της δημοτικής οδοποιίας επεκτείνεται η διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Τήλου, για το έργο της τριετούς συντήρησης οδικού δικτύου

Στην τροποποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήλου, για το έργο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑι του νησιού, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά. Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση της διαβαθμιδικής σύμβασης και σε τμήματα της δημοτικής οδοποιίας, […]