Ξεκινούν οι χειμερινές δράσεις του ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου
Δήμος

Ξεκινούν οι χειμερινές δράσεις του ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου

Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας δικαιούνται να απολαμβάνουν τη χαρά της δράσης και πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου Ρόδου είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων ώστε οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται και να παραμένουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Ρόδου […]