Το Mελεκούνι Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.
Περιφέρεια

Το Mελεκούνι Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

Το Mελεκούνι Ρόδου ανήκει επίσημα πλέον στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού. Όπως αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού, το μελεκούνι της Ρόδου εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς «διότι αποτελεί εθιμική πρακτική που συνδέεται με τη συλλογική μνήμη και τις διατροφικές πρακτικές των Ροδίων, καθώς και με τη […]