Ετικέτα: Η Τήλος διοργανώνει τον πρώτο OCR αγώνα σε ελληνικό νησί και πρωτοπορεί ξανά!