Δωδεκάνησα

Η Τήλος γίνεται ξανά παράδειγμα με την ομάδα «Petra Tilos» (Φωτο)

Άνθρωποι του νησιού κινητοποιήθηκαν και αποκαθιστούν τις ξερολιθικές κατασκευές του νησιού του νοτιοανατολικού Αιγαίου Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που αφορά την αποκατάσταση και επάναχρηση των Ξερολιθικών κατασκευών στο νησί της Τήλου ξεκίνησε η ομάδα Petra Tilos. Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στην ενεργοποίηση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας της Τήλου σχετικά με την ιστορικότητα και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. «Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει και την συνδράμει ο δήμος Τήλου αφού πρόκειται για […]