Η Ρόδος λέει «ΝΑΙ» στην ανακύκλωση
Περιβάλλον

Η Ρόδος λέει «ΝΑΙ» στην ανακύκλωση

Με μεγάλη ευχαρίστηση ολοκληρώνεται το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας μας. Οι προσπάθειές μας μέσα από την ενημέρωση και τις δράσεις μας για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος με καθαρά δάση, ρέματα και αποφυγή “μπαζωμένων” εκτάσεων στέφεται με μεγάλη επιτυχία. Τα ΑΕΚΚ που παράγονται στη Ρόδο από τον Ιούνιο του 2021 αποτίθενται στις Μονάδες Επεξεργασίας που συνεργαζόμαστε […]