Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει Σεμινάριο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσης σε Τουριστικό Προορισμό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει Σεμινάριο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσης σε Τουριστικό Προορισμό, το Σάββατο 29 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Το Σεµινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ξενοδοχειακού κλάδου. Πραγματοποιείται σε επίπεδο προορισµού, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισµός. Η καινοτοµία του Σεµιναρίου βασίζεται στην χρήση βίντεο προσοµοίωσης (films), […]