Ετικέτα: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακρίνεται στα “Bravo Sustainability Awards 2022”