Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυμάτων Αγαθονησίου»

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και προκειμένου όλα τα νησιά της, ακόμη και τα πιο μικρά, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, προέβησαν στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις […]