Σύσκεψη για ΔΕΗ Εργατικό κέντρο Καμπουράκης
Δήμος

Αντώνης Β.Καμπουράκης “Είναι δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας να έχει λόγο στις προσλήψεις της ΔΕΗ”

Στην σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο της Ρόδου με πρωτοβουλία της διοίκησής του, τόνισα το δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας να έχει λόγο στις προσλήψεις που γίνονται στα Εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούν στο νησί μας. Άλλωστε, το κριτήριο της εντοπιότητας στις προσλήψεις ήταν βασική προϋπόθεση στις συμβάσεις για την κατασκευή των εργοστασίων της […]