εργασίες πρασίνου στην Ιαλυσό
Δήμος

Φροντίδα για το πράσινο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Ρόδου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Μάρτιο (από 1/3/2021 έως 31/3/2021) πραγματοποίησε τις παρακάτω εργασίες είτε ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία από δημότες είτε υλοποιώντας πάγιες εργασίες της: – Κλάδεμα δέντρων στις οδούς: Καλλιπάτειρας, Ιωνίας, Ρώμης, Αποδήμων Αμερικής, Αγ. Ιωάννου, Έρνεστ Μπέβιν, Μόσχας, Σοφούλη, Γ. […]