Δήμος

Επιστολή Αντώνη Β. Καμπουράκη προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Κυριάκο Κασάπη

Επιστολή Αντώνη Β. Καμπουράκη προς το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Κυριάκο Κασάπη: Κύριε Πρόεδρε, Όπως σας είναι γνωστό, την Παρασκευή, 19η Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε η με αριθμό Α147/2024 απόφαση του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτο το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης, κ. Β.Τ. Καλοπήτας, […]