Ετικέτα: Επιλύονται τα προβλήματα ύδρευσης των Κοινοτήτων από την ΔΕΥΑΡ