Εκκαθάριση στον ΟΑΕΔ Από «ψιλό κόσκινο» οι επιδοτούμενοι
Οικονομία

Εκκαθάριση στον ΟΑΕΔ Από «ψιλό κόσκινο» οι επιδοτούμενοι

Εκκαθάριση στο μητρώο του θα κάνει ο ΟΑΕΔ, έχοντας ως βασικό στόχο περάσει από «ψιλό κόσκινο» τους επιδοτούμενους και να εντοπίσει τις «παραβατικές» περιπτώσεις, δηλαδή εκείνες που βάσει του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, δεν έπρεπε να βρίσκονται στο μητρώο του Οργανισμού. Η στόχευση θα γίνει κυρίως στους μακροχρόνια άνεργους, κάποιοι εκ των οποίων εκμεταλλευόμενοι την […]