Επιβεβαιώνει η Grant Thornton τις απόψεις του Δήμου Ρόδου ως προς την ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ
Δήμος

Επιβεβαιώνει η Grant Thornton τις απόψεις του Δήμου Ρόδου ως προς την ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ

Επιβεβαιώνει τον Δήμο Ρόδου η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, στην οποία ο Δήμος προσέφυγε ζητώντας τις υπηρεσίες της για να ελέγξει την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ απέναντί του. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρόδου, ελέγχοντας τη σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΑΕ, διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων, που τελικά τον οδήγησαν στην απόφαση […]