Έπαρχος Καρπάθου Κάσου

Τηλεδιασκέψεις της Επάρχου για τους δασικούς χάρτες Καρπάθου -Η.Ν. Κάσου

18 Μαρτίου 2021 NewsDesk 0

Επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα νησιά Κάρπαθος και Η.Ν. Κάσος και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις – παρατηρήσεις Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας της Eπάρχου Καρπάθου και […]