Ρόδος

Εορτασμός Πολιούχου πόλεως Ρόδου Αγίου Κωνσταντίνου Υδραίου

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: «Την 14η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, Πολιούχου της των Ροδίων Πόλεως. Προαγόμεθα όθεν να παρακαλέσωμεν Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι παραστήτε εις τας λατρευτικάς εκδηλώσεις εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εξ Ύδρας. Δευτέρα 13 Νοεμβρίου […]