Διακοπές ρεύματος φτώχεια
Ελλάδα

ΡΑΕ : Έκρηξη των εντολών διακοπής ρεύματος εν μέσω πανδημίας λόγω οφειλών

Σε 195.003 καταναλωτές κόπηκε το ρεύμα λόγω οφειλών. Στους 153.520 οι πελάτες της Καθολικής Υπηρεσίας Βροχή πέφτουν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι εντολές αποσύνδεσης ρεύματος ακόμη κι εν μέσω πανδημίας. Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην έκθεση πεπραγμένων της για το 2020 είναι αποκαλυπτικά, και καταγράφουν αύξηση των εντολών που δέχτηκε ο Διαχειριστής […]