Ενημέρωση Πολιτών Δ.Ε. Ιαλυσού, που αφορά τον Απολογισμό Έργων - Μελετών της διετίας 2020 και 2021
Δήμος

Ενημέρωση Πολιτών Δ.Ε. Ιαλυσού, που αφορά τον Απολογισμό Έργων – Μελετών της διετίας 2020 και 2021.

Ενημέρωση Πολιτών Δ.Ε. Ιαλυσού, που αφορά τον Απολογισμό Έργων – Μελετών της διετίας 2020 και 2021. Αγαπητοί Ιαλυσιώτες και Ιαλυσιώτισες . Μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημίας που μας επηρέασε όλους , υγειονομικά , οικονομικά και κοινωνικά κατορθώσαμε να σταθούμε σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση Όρθιοι με ενέργειες , έργα και δράσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση της […]