Δήμος

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Πρασίνου του Δήμου Ρόδου για τα δέντρα της πόλης

  Τα δέντρα στις πόλεις έχουν  μεγάλη σημασία για την ευημερία και την υγεία  των κατοίκων, την οικονομία, καθώς και σημαντική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα αστικά δένδρα και οι χώροι πρασίνου παρέχουν πολυάριθμα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας, η […]