Περιφέρεια

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων στα νησιά

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με 9,00 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» – Πρόσκληση απευθύνει ο Περιφερειάρχης για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη Στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων στα νησιά της, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτοντας ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 9.000.000,00 € από το Περιφερειακό […]