Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Κατάργηση Ενδιάμεσων Εκπτώσεων
Ρόδος

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Κατάργηση Ενδιάμεσων Εκπτώσεων

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, νέο καθεστώς με τις προσφορές Επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162Α΄, ο νόμος 4965/2022. Με το άρθρο 6, καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, […]