Ετικέτα: εκλογή του Προέδρου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους