Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Ρόδου
Πολιτική

Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Ρόδου

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023   α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 199.774 (εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιους εβδομήντα τέσσερις) β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 91.809 (ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιους εννέα) στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 90.499 (ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα) γ) Αριθμός άκυρων […]