Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Ρόδου
Δήμος

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Ρόδου

Τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Ρόδου , που θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Οικονομικής, της Ποιότητας Ζωής καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία καταργείται, εκλέχθηκαν στις σημερινές δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  θα είναι ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Κολιάδης Η Δημοτική Επιτροπή  αποτελείται από […]