Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου
Δήμος

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.11.2021 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τις προπαρασκευαστικές δράσεις που αναφέρονται στην πρόσφατη εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Οργάνου με θέματα ημερήσιας διάταξης Α.:ην Ετοιμότητα των Υπηρεσιών του Δή-μου που εμπλέκεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, Β. τον Συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας μεταξύ […]