Ρόδος

Πιστώθηκε στους δικαιούχους αγρότες η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ανακοίνωση του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΔΕΕΠ Δωδεκανήσου ΝΔ Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Πιστώθηκε στους δικαιούχους η επιστροφή Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ενεγράφησαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) έως τις 30 Οκτωβρίου 2022 και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, δυνάμει της […]