Ρόδος

Εγκρίθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Δασών η μελέτη για τη δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Ρόδου

Εγκρίθηκε από τον γενικό γραμματέα Δασών η μελέτη για τη δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Ρόδου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.646.310,41 ευρώ και αφορά το σύνολο του νησιού. Ειδικότερα, στην Απόφαση αναφέρονται τα εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Θεωρούμε: Την υποβληθείσα μελέτη «Δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε Οικισμούς και Δρόμους της Π.Ε. […]