Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
Ρόδος

Εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής […]